logo lime

Bestuursinformatie

Het bestuur van de Federatie verzorgt de organisatie van de Landelijke Sport- & activiteitendag van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het bestuur wordt zo veel als mogelijk gevormd door medewerkers, die werkzaam zijn bij onder andere de Raad voor de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, de Dienst Justitiële Inrichtingen en de Raad voor de Kinderbescherming.

Wie zit er momenteel in het bestuur

Bestuur 2019

  • Voorzitter: Ronald Beukers
  • Secretaris: Lilian van den Broeke
  • Penningmeester: Ben van Kan
  • bestuurslid: Mario Koswal

Ondersteuning vanuit het pSG-cluster: mevrouw Wendy van Leeuwen

Bestuursinformatie
De leden van het bestuur doen dit werk naast hun normale dagtaak, met een grote dosis enthousiasme. Ieder bestuurslid heeft tijdens de sport- & activiteitendag een hoofdtaak.
Bijvoorbeeld de coördinatie van een of meerdere sportonderdelen/workshops/clinics, het begeleiden van hoge gasten, het controleren van de locaties, et cetera.

De leden van het bestuur vergaderen vier maal per jaar. De voorbereidingen voor het komende jaar starten al weer in de maand direct na de sport- & activiteitendag. Dan worden ervaringen uitgewisseld en een evaluatie gemaakt van de sport- & activiteitendag die net geweest is. Op basis hiervan worden de verbeterpunten voor het volgende sportjaar in kaart gebracht.

Aanpassen aan de huidige tijd
Tijdens de laatste ALV in 2019 is met de enkele afgevaardigde van een personeelsvereniging een discussie gevoerd over de structuur van onze vereniging (daterend uit de toenmalige tijd medio jaren '80) en de aanpassingen die het bestuur voor ogen heeft vergelijkend met de huidige tijd. Het resultaat van de discussie is dat er niet zo maar even snel iets statutair kan worden aangepast. Wel is afgesproken dat er meer in de huidige tijdgeest wordt gewerkt en dat vooral pragmatisch gewerkt gaat worden.
Als doelstelling is afgesproken om alle mogelijkheden te onderzoeken en met een concreet plan te komen.

Afgesproken is dat ieder (organisatie)deel van onze grote organisatie bij aanmelding automatisch lid is van onze federatie, waarbij wel als voorwaarde geldt dat er een contactpersoon (m/v) wordt opgegeven, die uit onze naam de informatie over de sportdag verspreid en als aanspreekpunt bereikbaar is. Er zijn geen verdere kosten aan verbonden en mensen uit die organisatie kunnen gelijk meedoen.

Laatste nieuws!

Meehelpen bij het organiseren van de Sportdag JenV in 2024 ?

Het bestuur heeft de kennis en ervaring nodig van mensen die zich willen inzetten voor de teamsportdag.

Heb je meegedaan aan de Sportdag 2023 en wil je op de een of andere manier meedenken, -werken of je in ieder geval nuttig maken bij het organiseren van onze sportdag in 2024, dan vinden wij dat natuurlijk al prachtig en mocht je zelf al weten wat je het liefste doet, geef dat dan gelijk aan a.u.b.

Lees meer...

Wedden dat jij...

OUT OF OFFICE

...bent in juni 2024!

Fotomateriaal

Heb je leuke foto's gemaakt? Stuur ze ons, wellicht zie je ze later terug op de website!

 

Alle adressen!

Een compleet overzicht van alle adressen waar we sporten/clinics en workshops:

Copyright ©2022 Landelijke Sportdag Ministerie van Justitie en Veiligheid
Webdesign: MitZ.nl